Bu web sitesi veya üçüncü taraf araçları çerezler kullanır, bu çerezler sitenin işleyişi için ve çerez politikasında açıklanan amaçlara ulaşmak için gereklidir. Eğer daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa veya çerezlerin bazılarına veya hepsine onay vermiyorsanız, lütfen şuna başvurun cookie policy.
Bu başlığı kapatarak, sayfayı kaydırarak, bir linke tıklayarak veya sayfa üzerinde başka bir şekilde gezinmeye devam ederek çerezlerin kullanımına onay verirsiniz. X

Genişletilmiş Çerez Politikası

Çerezler, Hizmet Sağlayıcının belirtilen amaçlar doğrultusunda hizmet vermesine yardımcı olan, tarayıcıya yüklü bulunan kod bölümlerinden oluşmaktadır. Bazı çerezlerin yüklenmesi Kullanıcının iznine tabidir.

Teknik Çerezler ve istatistiksel amaçlarla bir araya getirilen Çerezler

  • Hizmetin verilebilmesi için kesin biçimde gerekli işlem
Bu Uygulama, Kullanıcının oturumunu kaydetmek ve trafik dağılımı gibi oturum sürdürülürken kesinlikle gerekli olan işlemleri yürütmek için Çerezleri kullanmaktadır.
  • Tercihlerin, optimizasyonun ve istatistiklerin kaydedilmesiyle ilgili işlem
Uygulama, tarayıcı kullanım tercihlerini kaydetmek ve Kullanıcının tarayıcı kullanım deneyimini en iyi duruma getirmek için Çerezleri kullanmaktadır. Bu Çerezlere, dil ve para birimi seçimi ya da doğrudan site Sahibinin belirlediği birinci taraf istatistiklerinin yönetimi gibi amaçlar için kullanılan Çerezler de dahildir.

Diğer Çerez türleri veya bunların kullanabileceği üçüncü taraf araçları

Aşağıda listelenen hizmetlerin bir kısmı, istatistikleri kümelenmiş halde toplamaktadır ve Kullanıcının iznine gerek duymayabilir veya nasıl tanımlandıklarına bağlı olarak üçüncü tarafların yardımı olmadan Hizmet Sağlayıcı tarafından doğrudan yönetilebilir.

Üçüncü tarafın yürüttüğü hizmetler, aşağıdaki araçlarda listelenmişse, burada belirtilen bilgilere ek olarak ve Hizmet Sağlayıcının bilgisi olmadan Kullanıcıların tarayıcı kullanım alışkanlıklarını izlemek için kullanılıyor olabilir. Ayrıntılı bilgi için lütfen listelenen hizmetlerin gizlilik politikasına bakınız.

Çerezlerin kurulumunu nasıl yönetebilirim?

Bu belgede belirtilen hususlara ek olarak Kullanıcı, Çerezlere ilişkin tercihleri, doğrudan kendi tarayıcısı üzerinden yönetebilir ve örneğin üçüncü tarafların bu çerezleri kurmasını engelleyebilir. Aynı zamanda tarayıcı tercihlerinden, bu internet sitesi tarafından Çerezlerin kurulum iznini kaydetmiş olabilecek Çerezler de dahil olmak üzere geçmişte kurulan Çerezleri silmek de mümkündür. Tüm Çerezler devre dışı bırakıldığı takdirde sitenin kullanımında aksaklıkların yaşanabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Kullanıcılar, aşağıdaki adreslerden tarayıcılarındaki Çerezleri nasıl yöneteceklerine ilişkin daha fazla bilgi bulabilirler: Google ChromeMozilla FirefoxApple Safari ve Microsoft Windows Explorer.

Üçüncü tarafların sunduğu hizmetlerin kullanılması durumunda, Kullanıcılar, üçüncü tarafın gizlilik politikasında verilen bilgiler doğrultusunda, (varsa) vazgeçme bağlantısına tıklayarak veya ilgili üçüncü taraf ile iletişime geçerek işlemlerinin izlenmesini iptal etme haklarını kullanabilirler.

Yukarıdaki hususlara bağlı kalmaksızın Hizmet Sağlayıcı, Kullanıcıların Online Seçimlerinizden yararlanabilecekleri konusunda bilgi verir. Bu hizmet, Kullanıcıların reklam araçlarının büyük kısmı için izlenme tercihlerini belirlemelerine olanak tanımaktadır. Bu doğrultuda, Hizmet Sağlayıcı belgede verilen bilgilere ek olarak Kullanıcıların bu kaynağı da kullanmasını önerir.

Veri Kontrolörü ve Hizmet Sağlayıcı

Best Tours Italia Viale Fulvio Testi 121 – 20162 Milano (Italya), support@antalya2016expo.com

Bu Uygulamada kullanılan hizmetler yoluyla üçüncü taraf Çerezlerinin ve diğer izleme sistemlerinin kurulumu, Hizmet Sağlayıcı tarafından teknik olarak kontrol edilemediğinden, üçüncü tarafların kurduğu Çerezlere ve izleme sistemlerine yapılacak tüm atıflar sadece bilgilendirme olarak dikkate alınmalıdır. Eksiksiz bilgi almak için, bu belgede listelenen ilgili üçüncü taraf hizmetlerin gizlilik politikasına bakınız.

Çerez teknolojilerinin saptanmasının karmaşıklığı ve bunların internet kullanımıyla çok yakından entegre edildikleri düşünüldüğünde, Kullanıcıların bu site üzerinden Çerezlerin kullanımına ve üçüncü taraf gibi başka kişilerin olası kullanımına ilişkin ek bilgiye ihtiyaçları olduğu takdirde Hizmet Sağlayıcıyla iletişime geçmeleri tavsiye edilmektedir.

Tanımlar ve hukuki referanslar

Kişisel Veriler (veya Veriler)

Kimlik numarası dahil olmak üzere, herhangi bir bilgi üzerinden dolaylı yoldan da olsa gerçek veya tüzel bir kişi, kuruluş ya da dernek hakkında öğrenilen veya öğrenilebilecek her tür bilgidir.

Kullanım Verisi

Bu Uygulama (veya Uygulamada çalıştırılan üçüncü taraf hizmetleri) üzerinden otomatik olarak toplanan bilgilerdir ve şunları içerebilir: Kullanıcıların IP adresleri veya alan adları, URI adresleri (Tek Biçimli Kaynak Tanımlayıcısı), talep saati, talebi sunucuya gönderme yöntemi, cevap olarak alınan dosya büyüklüğü, sunucu yanıtının durumunu gösteren sayısal kod (başarılı çıkış, hata vb.), kaynak ülke, Kullanıcının tarayıcısının ve işletim sisteminin özellikleri, ziyaret başına çeşitli saat bilgileri (örn. Uygulamada sayfa başına harcanan süre) ve ziyaret edilen sayfa sıralamalarına göre Uygulama içerisinde izlenen yol hakkında bilgiler ve cihazın işletim sistemi ve/veya Kullanıcının BT ortamına ilişkin diğer parametreler.

Kullanıcı

Kişisel Verilerin tekabül ettiği, Veri Sahibine karşılık gelen veya Veri Sahibinin onaylaması gereken ve Uygulamayı kullanan kişidir.

Veri Sahibi

Kişisel Verilerin tekabül ettiği tüzel veya gerçek kişidir.

Veri İşlemcisi (veya Veri Denetçisi)

Kişisel Verilerin bu gizlilik politikasına uygun olarak işlenmesi amacıyla Veri Kontrolörünün onayladığı tüzel kişi, gerçek kişi, kamu kurumu veya her türlü kuruluş, dernek ya da örgüttür.

Veri Kontrolörü (veya Hizmet Sahibi)

Bu Uygulamanın çalıştırılması ve kullanımına ilişkin güvenlik önlemleri dahil olmak üzere, kullanılan Kişisel Verileri ve araçları işleme amaçlarına ve yöntemlerine yönelik, başka bir Veri Kontrolörüyle birlikte karar verme yetkisi olan gerçek veya tüzel kişi, kamu kurumu, her türlü kuruluş, dernek ya da örgüttür. Aksi belirtilmedikçe, Veri Kontrolörü bu Uygulamanın Sahibidir.

Bu Uygulama

Kullanıcının Kişisel Verilerinin toplandığı donanım veya yazılım aracıdır.
Hukuki bilgi
Avrupa´daki Kullanıcılar için Bilgi: işbu gizlilik beyanı, 95/46/EC sayılı AT Direktifinin 10. maddesindeki ve 2009/136/EC sayılı Çerezlere ilişkin Direktif ile değiştirilen 2002/58/AT sayılı Direktifin hükümleri çerçevesindeki yükümlülüklere uygun olarak hazırlanmıştır.
Bu gizlilik politikası sadece bu Uygulamayla ilgilidir.