Bu web sitesi veya üçüncü taraf araçları çerezler kullanır, bu çerezler sitenin işleyişi için ve çerez politikasında açıklanan amaçlara ulaşmak için gereklidir. Eğer daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa veya çerezlerin bazılarına veya hepsine onay vermiyorsanız, lütfen şuna başvurun cookie policy.
Bu başlığı kapatarak, sayfayı kaydırarak, bir linke tıklayarak veya sayfa üzerinde başka bir şekilde gezinmeye devam ederek çerezlerin kullanımına onay verirsiniz. X
Gizlilik

KİŞİSEL VERİ KULLANIM YETKİSİ

196/03 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13. Maddesi ve sonraki değişiklikleri uyarınca 2016 yılında Antalya, Türkiye’de düzenlenecek Expo´ya girişi de kapsayan turist paketini alırken, aşağıdaki kişisel bilgileri sağlamanız gerektiğini dikkatinize sunarız:

Adı
Soyadı
Uyruk
Vergi numarası
Adres
Şehir
Posta Kodu
Eyalet / Ülke
E-posta adresi
Telefon numarası

Not: bir gece konaklamalı paketlerin seçilmesi halinde, seyahat acentemizin odayı paylaşacak tüm müşterilerinden ad ve soyadını talep etmesi yaygın bir uygulama olup, sadece bizimle sözleşme imzalayacak kişinin yukarıda belirtilen tüm kişisel bilgileri tarafımıza iletmesi istenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler, verilerin işlenmesinden sorumlu ve bu sürecin yürütücüsü olan ("Veri İşleme Sorumlusu") Viale Fulvio Testi no. 121, 20162 Milano adresindeki Best Tours Italia isimli seyahat acentesi ("Acente") tarafından kullanılacaktır.

Toplanan kişisel veriler, sadece aşağıdaki amaçlar doğrultusunda yürürlükteki mevzuata uygun olarak Acente tarafından işleme alınacaktır:

(i) Hukuki yükümlülükleri, yönetmelikleri veya AB yönetmeliklerini ve Güvenlik ve Denetim Makamının talimatlarını yerine getirmek amacıyla. Etkinliğe katılım için bu kişisel bilgiler gereklidir: bu verileri sağlamadığınız, bir kısmını verdiğiniz veya doğru vermediğiniz takdirde yolculuğunuz gerçekleştirilemeyebilir;

(ii) Söz konusu etkinlik süresince elde edilen ve/veya sunulan tüm fotoğraflar, ses/video kaydı ve/veya kayıt işlemi dahil, yolculukla ilgili idari ve/veya organizasyonel faaliyetler;

(iii) İç istatistik amaçları doğrultusunda Acentenin verileri saklaması;

(iv) Acentenin parçası olduğu Alessandro Rosso Holding S.p.A. tarafından yönetilen grubun diğer şirketlerinin uygulayacağı pazarlama stratejilerinin planlanması amacıyla Acentenin verileri muhafaza etmesi;

(v) Müşterinin rezerve ettiği hizmetleri teşkil eden faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için Acentenin tedarikçilerine/hizmet sağlayıcılarına verilerin açıklanması

(vi) Kendi kanalları üzerinden gerçekleştirilen satışları takip edebilmeleri veya pazarlama stratejilerini hazırlayabilmeleri amacıyla Acentenin ortaklarına ve aracılarına verilerin açıklanması.

Söz konusu verilerin kullanımı, yukarıdaki amaçların sabit telefon, cep telefonu, e-posta veya başka bir uzun mesafeli iletişim aracıyla gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli olduğu ölçüde sınırlı tutulacaktır. Yukarıda belirtilen amaçlar için izin verilmesi zorunludur. Talep edilen verilerin sağlanmaması halinde, rezervasyon işlemleri ve yolculuk organizasyonunu sorunsuz tamamlamak mümkün olmayacaktır.

Müşterilerin yemek tercihlerini dikkate almak için formlardan elde edilen hassas kişisel veriler de gereklidir. Veriler sadece bu amaçla kullanılacak ve yolculuktan sonra imha edilecektir.

İlgili kişinin, Veri İşleme Sorumlusuyla iletişime geçerek, verilerine istediği zaman erişme ve 196/03 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 7. Maddesinde verilen diğer hakları kullanma yetkisi vardır. Aynı şekilde, müşteri verilerin kaynağını talep edebilir, eksik veya hatalı verilerin güncellenmesini, düzeltilmesini veya tamamlanmasını isteyebilir. Mevzuata aykırı olarak işleme alınan verilerin silinmesini ya da bloke edilmesini talep edebilir; verileri işleyen başka kişi/kurumların listesini öğrendiği takdirde Veri İşleme Sorumlusuyla iletişime geçip, talebinde yasal gerekçeleri de belirterek bu verilerin kullanımına itiraz edebilir.