Bu web sitesi veya üçüncü taraf araçları çerezler kullanır, bu çerezler sitenin işleyişi için ve çerez politikasında açıklanan amaçlara ulaşmak için gereklidir. Eğer daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa veya çerezlerin bazılarına veya hepsine onay vermiyorsanız, lütfen şuna başvurun cookie policy.
Bu başlığı kapatarak, sayfayı kaydırarak, bir linke tıklayarak veya sayfa üzerinde başka bir şekilde gezinmeye devam ederek çerezlerin kullanımına onay verirsiniz. X
EXPO 2016 ANTALYA GİRİŞ BİLETİ, SERGİ ALANINAGİRİŞ VE ZİYARET KURALLARI

1 EXPO 2016 ANTALYA GİRİŞ BİLETİ, SERGİ ALANINAGİRİŞ VE ZİYARET KURALLARI

1. EXPO 2016 ANTALYA GİRİŞ BİLETİ

1.1. EXPO 2016 Antalya Sergi Alanı’na giriş bileti, sergi alnının ziyarete açık olduğu 24 Nisan-30 Ekim 2016 tarihleri arasında, sabah 10.00’dan gece 02.00’a kadar giriş imkânı sağlayan, şekil ve içeriği EXPO 2016 Antalya Ajansı tarafından belirlenmiş basılı belgedir.

1.2. Bilet türleri aşağıdaki gibidir.
1.2.1. Yetişkin (14-64 yaş) Bileti; 1952-2002 yılları arasında doğmuş olan yetişkin ziyaretçilerin alacağı bilet türüdür.
1.2.2. İndirimli Bilet ( Öğrenci (14-25 ), 65 Yaş ve Üstü ); 1991-2002 yıllarında doğmuş öğrencilerin, 1953 ve sonrasında doğmuş yaşlı ziyaretçilerinin alacağı bilet türüdür.
1.2.3. Çocuk (8-13 yaş) Bileti; 2003-2008 yıllarında doğmuş çocuk ziyaretçilerin alacağı bilet türüdür.
1.2.4. Ücretsiz Bilet; 2010 ve sonrasında doğmuş olan çocuk (0-7 yaş ), gazi, şehit yakını ve engelli kartı olan ziyaretçilere verilecek ücretsiz bilet türüdür.
1.2.5. Aile Bileti; 1 ve/veya 2 yetişkin ve 2-3 çocuktan oluşan aile ziyaretçilerinin alacağı bilet türüdür. Ailenin her bireyi için bir (1) bilet verilecektir.
1.2.6. Sezonluk Kart; Sergi alanının ziyarete açık olduğu tarihler arasında geçerli olmak üzere yetişkin, öğrenci, yaşlı ve çocuk (8-13 yaş) ziyaretçilerin alabileceği bilet türüdür. Sezonluk bilet kişiye özel olup, kişisel bilgileri (ad, soyadı, TC. Kimlik numarası, pasaport numarası vb.) içerir. Sezonluk kart 24 Nisan-30 Ekim tarihleri arasında giriş ve çıkışlarda
okutulması koşulu ile sınırsız sayıda giriş ve çıkış imkânı sağlar.

1.3. Biletler aşağıda belirtilen yerlerden satın alınabilir.
1.3.1. EXPO 2016 Antalya Sergi Alanı gişelerinden.
1.3.2. Resmi web sayfasından (www.expo2016.org.tr).
1.3.3. Mobil satış araçlarından.
1.3.4. Yetkili satış noktalarından.

1.4. Sergi alanına giriş için bilet bulundurulması zorunlu olup biletsiz girişlere izin verilmeyecektir.

1.5. Altı (6) yaş altı çocuklar için yanında bir velinin olması koşulu ile ücretsiz çocuk giriş bileti verilecektir. Ücretsiz giriş bileti satış ofislerinden temin edilir.

1.6. Biletler bir (1) kişiliktir ve sergi süresi boyunca geçerlidir. Giriş, günde bir (1) kez ile sınırlı olup, bilet yeniden kullanılamaz ve iade koşulları dışında ücreti iade edil mez.

1.7. Sadece (1.3.) maddesinde belirtilen yerlerden alınan biletler geçerlidir. Üçüncü şahıslardan alınmış, kayıp, çalıntı, sahte, okunamayan, kopyalanmış biletler ile sergi alanına
giriş izni verilmez.  Alan içerisine geçersiz bilet ile girmiş bilet sahibinin sergi alanından ayrılması istenebilir.

1.8. Biletler EXPO 2016 Antalya Ajansı’nın izni olmadan, kâr amaçlı satılamaz, takas edilemez, ticari, reklam veya promosyon amaçlı (örneğin yarışmalar için ödül olarak vb.) kullanılamaz.

1.9. Bilet sahibi, web sitesinden (www.expo2016.org.tr) veya EXPO Çağrı Merkezi (0 850 532 39 76) aracılığı ile sergi alanına giriş tarih ve saatlerinde olabilecek değişiklikler ile
diğer konular hakkında bilgi alabilir.

1.10. EXPO 2016 Antalya Ajansı’na atfedilecek nedenlerden dolayı EXPO 2016 Antalya faaliyetlerinin durdurulması veya iptali halinde bilet sahibinin ödemiş olduğu ücret, bileti satın
aldığı yerden kendisine iade edilir.

1.11. EXPO 2016 Antalya Ajansı, mücbir sebep (sel, fırtına, deprem, yangın vb.), olumsuz hava koşulları, güvenlik veya asayişi bozacak nedenler ile organizasyon ve teknik faktörlerden ötürü sergi sırasında düzenlenen etkinliklerin tarihlerinde ve saatlerinde değişiklik yapabilir. Ayrıca EXPO 2016 Antalya’nın açık olduğu süre boyunca alanda gerçekleşecek olan aktiviteleri gösteren ‘Kültürel Programlar Takvimi’nde de değişiklik yapılabilir. Bu hallerde biletin ücreti iade edilmez.

1.12. EXPO 2016 Antalya Ajansı; kaybolmuş, bozulmuş, zarar görmüş, çalınmış veya sahte biletleri yenilemek ile sorumlu değildir.

1.13. Bilet sahibinin alana giriş yapmamaya kararı vermesi halinde, biletin bedeli iade edilmez.

1.14. Bileti satın alan kişi, satın aldığı bileti hiçbir ticari amaç gütmeksizin, münhasıran şahsi kullanımı için satın aldığını ve bileti hiçbir ticari iş veya faaliyet için kullanmayacağını ve yukarıda yer verilen koşulları bütünüyle kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır.

2. SERGİ ALANINA GİRİŞ

2.1. Bilet Sahibi, ilan edilmiş ve duyurulmuş işbu “EXPO 2016 ANTALYA Sergi Alanına Giriş ve Ziyaret Kuralları” ile EXPO 2016 Antalya Ajansı’nın organizasyon ve teknik nedenlerden dolayı
gerekli gördüğü diğer kurallara uymak zorundadır.

2.2. Sergi alanına girişte 14 yaş altı çocuklara bir velinin eşlik etmesi zorunludur.

2.3. Kapı personelinin talep etmesi halinde, bilet sahibi yaşını gösteren kimlik kartını veya benzeri uygun belgeyi göstermek zorundadır.

2.4. Bilet sahibine, sergi alanına girişi sırasında zorunlu güvenlik kontrolü yapılır. Güvenlik kontrolleri; Kapı tipi Metal Kapı detektörü ile genel kontrol, el detektörü ile üst araması ve X-Ray cihazları ile ziyaretçilerin beraberindeki bagaj, çanta ve diğer cisimlerin aranmasını içerir.

2.5. Sergi alanına giriş sırasında (2.6.) maddesinde belirtilen içeri alınması yasak materyallerin bırakılacağı bir emanet dolabı bulunma dığından söz konusu materyaller ile sergi alanına gelinmemelidir.

2.6. Ziyaretçilere, çalışanlara ve sergi alanına zarar vere bilecek aşağıda belirtilen materyallerin girişine izin verilmeyecektir.
2.6.1. Ateşli, havalı, elektrikli, öldürmeye, yaralamaya, bayıltmaya ve şok etmeye sebebiyet veren her türlü silahlar ile oyuncak silahlar, gerçeğe benzer imitasyon silahlar, her
türlü ateşli silah parçaları.
2.6.2. Her türlü işaret tabancaları.
2.6.3. Bayıltıcı ve şok edici cihazlar ile göz yaşartıcı spreyler.
2.6.4. Keskin ve ucu sivri bütün aletler ile keskin kısmı ciddi yararlanmalara sebebiyet verebilecek 6 cm’den uzun nesneler ve makaslar.
2.6.5. İlaç, zehir, yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, sarhoş edici her türlü kimyasal maddeler, bombalar ve sıvılar.
2.6.6. Propaganda içeren politik, ideolojik, dini doktrin içeren afiş, simge, bayrak, belge, resim, basılı veya yazılı materyaller.
2.6.7. Rahatsız edici araçlar, müzik aletleri, alan içinde zi yaretçilerin güvenliği için tehlike teşkil edecek ve rahatsızlık verecek, organizasyonun düzgün çalışmasını etkileyebilecek megafonlar ve emisyon veya ses yükseltici diğer öğeler.
2.6.8. Her türlü evcil hayvan. (görme engelliler rehber köpekleri hariç)
2.6.9. Drone ve multikopterler.
2.6.10. Lazer pointerlar.
2.6.11. Sergi alanında bitkilere zarar verebilecek bisiklet, scooter, paten, kaykay vb. tekerlekli aletler.

2.7. Engelli veya ihtiyaç duyan ziyaretçiler için kimlik karşılığı kullandırılacak yeterli sayıda tekerlekli sandalye ve bebek aracı bulunmaktadır.

2.8. Alanın kuzey ve batı girişlerinde olmak üzere ziyaretçiler için 3 otopark bulunmaktadır. Otoparklarda engelli ve hamileler için alanlar ayrılmıştır. Otoparklar ücretli olup bilet fiyatına dâhil değildir. Otopark içinde araçlarda hırsızlık ve kaza sebebiyle oluşabilecek hasarlardan EXPO 2016 Antalya Ajansı sorumlu değildir.

2.9. Alan içinde temizlik kurallarına uymayacağından kabuklu kuruyemişlerin satılması, tüketilmesi ve alana getirilmesi yasaktır.

3. ZİYARET KURALLARI

3.1. Ziyaretçilerin ve çalışanların güvenliğin i ihlal eden, sergi alanı içerisinde diğer kişilerin huzurunu bozan, genel ahlaka aykırı ve genel düzen i bozmaya yönelik eylem ve
davranışlar ile aşağıda belirtilen diğer davranışlarda bulunulması yasaktır.
3.1.1. Belirlenen al anların dışında sigara içilmesi.
3.1.2. Kumar vb. oyunlar ın oynanması, izinsiz para toplanması.
3.1.3. İzinsiz kişisel veya grup tanıtım faaliyetlerinde bulunulması
3.1.4. EXPO 2016 Antalya Ajansı’nın onayı olmayan pazarlama / reklam içerikli her türlü faaliyetlerde bulunulması.
3.1.5. Sendikal, politik, dini konularda protestolarda bulunulması.
3.1.6. Yetkili olmayan kişilerce, izinsiz yerlerde (kiosklar, food courtlar, restoran dışında) ürün satışları.
3.1.7. Yetkisiz bilet satışları.
3.1.8. Cep telefonu veya diğer ekipmanlarla ( video kamera, kayıt edici vb.) ticari amaçlarla izinsiz yayın ve kayıt alınması.
3.1.9. İzinsiz para veya ürün (sergi alanı girişinde veya içinde müzisyen veya şarkıcılar, dilenciler, her türlü etkinliğin karaborsa bilet satışı) talebinde bulunulması.

3.2. (3.1.) maddesinde belirtilen eylem ve davranışlarda bulunan ziyaretçiler uyarılır veyasergi alanı dışarısına çıkarılabilir.

3.3. Ziyaretçilerin alan içindeki uyarıcı ve yönlendirici levhaları takip etmesi ve anonsları dinlemesi gerekmektedir.

3.4. Ziyaretçi, hem kendi güvenliği hem de refakat ettiği çocukların güvenliği için sergi alanında azami dikkat ve özeni göstermeli ve alan içinde yapılan ikazlara uymak zorundadır. EXPO 2016 Antalya Ajansı, tedbirsiz ve ihmalkâr davranışların sonuçlarından sorumlu olmayacaktır.

3.5. Alan içi ulaşımın sağlanabilmesi adınaring araçları ziyaretç ilerin hizmetinde olacaktır. EXPO 2016 Antalya Ajansı ring aracı kullanımı ile ilgili düzenleme yapma hakkını saklı tutar.

3.6. Sergi Alanı dâhilinde, ziyaretçilerin kıymetli mal ve eşyalarından EXPO 2016 Antalya Ajansı sorumlu değildir.

3.7. Her iki kapıda kayıp eşyalar için “Kayıp Eşya Ofisi” oluşturulacak ve alan içerisinde veya çevresinde bulunan eşyalar bu ofiste “kayıp eşya envanterine” kayıt edilecektir. Kayıp eşyalar 30 Ekim 2016 tarihine kadar aynı ofiste muhafaza edilecektir. Sahiplenilmeyen eşyalar üzerinde EXPO 2016 Antalya Ajansı mesuliyet kabul etmemektedir.

3.8. EXPO 2016 Antalya Sergi Alanı dahilindeki tüm yapılar ve yollar engelli ziyaretçilerin ulaşımına uygun düzenlenmiş olup bunun yanında EXPO 2016 Antalya Ajansı’nca görevlendirilen
personel engelli ziyaretçilerin konforunu sağlamak amacıyla her türlü desteği sağlayacaklardır.

3.9. Ziyaretçi tarafından oluşturulan sergi alanının ve etkinliklerin resim, video ve ses kayıtları, özel ve kendi istekleri dışında satılamaz, lisanslanamaz, herhangi bir yazılı, görsel ya da web yayın organında yayınlanamaz, basılamaz veya ticari amaçlı kullanılamaz. Telif haklarına ilişkin doğabilecek yükümlülüklerden EXPO 2016 Antalya Ajansı sorumlu olmayacaktır.

3.10. Ziyaretçinin, işbu düzenlemedeki kurallara uymaması halinde güvenlik görevlileri ya da Expo 2016 Antalya Ajansı personeli tarafından sergi alanına girişine izin verilmeyebilir veya
alandan çıkış yapması istenebilir.

3.11. EXPO 2016 Antalya Ajansı, işbu EXPO 2016 ANTALYA GİRİŞ BİLETİ, SERGİ ALANINAGİRİŞ VE ZİYARET KURALLARINI” dilediği zaman düzenlenme ve değiştirme hakkını saklı tutar.